• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  لوح سپاس بنياد فردوسي به شواليه آواز ايران اهدا شد

  بنياد فردوسی به پاس كوشش‌های شهرام ناظری و در راستای گسترش فرهنگ شاهنامه‌خوانی از شواليه‌ي آواز ايران تقدير كرد. در شامگاه بيست و يک اسفند ماه و همزمان با آخرين شب اجرای كنسرت شاهنامه‌خوانی شواليه آواز ايران رييس بنياد فردوسي با ارایه لوح سپاسی از ايشان تقدير کرد. دکتر محمد حسين طوسي وند ابراز اميدواری كرد كه پس از برگريزان پاييزی، باز بهار نمو فرهنگ و ادب ايران‌زمين شكل گيرد. همچنين استاد ناظری پس از تنفسی و دريافت لوح سپاس ويژه از سوي رييس بنياد فردوسي در سخنانی گفت: متاسفانه در اين سال‌ها به دليل مشكلات تاريخی، شاهنامه فردوسی، اسطوره‌ها و فضاهای حماسی از كالبد موسيقی سنتی رخت بربسته است و بررسی آثار به جا مانده يک صد سال اخير نشان مي‌دهد كه كمتر خواننده‌ مطرحی به اجرای شاهنامه رغبت نشان داده باشد و اصولا نگاه موسيقی سنتي صرفا نوعی نگاه تغزلی بوده است. گفتني است که بعد از اجراي اين مراسم کنسرت شاهنامه خواني استاد ناظري ادامه يافت.
  تاریخ درج :  1389/12/22
  منبع :