• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  آوای آشنا

  بالهایی مواج از دریای بیکران شعر و موسیقی ایران زمین به حرکت در آمد و کوکبه لیاقت را باهمای سعادت همراه ساخت تا شاهمردی از دیار کرمانشاهان بر بلندای قلل موسیقی عرفانی مرز پر گوهر تکیه زند. رسم عیاری آواز فردی را به پرواز جمعی کشاند تا پرده دل به مضرابی رویایی نواخته و آوازهای هوشمندانه ای از سر مدهوشی نوا داده شود . آواهایی که گاه همچون باران معنوی از دیوان مثنوی در مقابل شمس فرود می آید و گاه از ترک خلوت نشینی شمس الدین شیراز به خرابات خبر می دهد. آواز خوانی که از جان برای جانان می خواند کشتی نشسته ایست نیمی ز آب و گل و نیمی ز جان و دل که خودی را در دریای بیخودی غرق کرده و در خرمن صد زاهد عاقل آتش زده تا علاجی برای درد بی دردیشان باشد. او دردی که از دوست به یادگار برده را در دل دوستدارانش پیوند زده تا دل خلوت خاص دلبر و تن خاک دیار مهتر شود .کابوکی خیال درس سحر مجنون و وصال شور شبانه لیلیست , فرهاد حیلت رها کرده و دل را به آتش آتشفشان عشق ویرانه کرده و عقل و اندیشه را از بیخ و بن سوزانده و شیرین را به پرتو دولت عشق زنده کرده است. سازش نو, آوازش اساطیری ,مطربش مهتاب رو , نجوایش صدای سخن عشق,کیشش مهر, دلش شیدا ,غمش زیبا,سخنش تازه, شعرش در عرفان,لاله اش دربهار ,ساقی اش لولیان و صوفی اش حیران, موسایش در زمستان و شبانش در گلستان, آتشش در نیستان ,لیلیش شورانگیز و مجنونش بیقرار, چشمش براه , و سفرش به دیگر سوست. پس بیایید با او همسفر شویم و به گلزارش درآییم که اندک اندک جمع مستان می رسند ...
  تاریخ درج :  1388/11/29
  منبع :