• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  یادداشتی بر کنسرت گروه دوستی به سرپرستی حسین علیزاده و شهرام ناظری

  این یادداشت را در سه بخش تنظیم کرده ام که در دو بخش اول به صورت فشرده دلایل نیاز به نوعی موسیقی،متفاوت از آنچه در گذ شته بود،آمده است ودر بخش سوم نگاهی اجمالی به اجرای گروه دوستی در تالار میلاد(۵/۸/۱۳۹۰) شده است.امیدوارم این یادداشت باعث نقد دقیقتر این اجرا توسط موسیقی شناسان شود. ۱. در این شب سیا اینکه اتفاقی نمیافتد خود همان فاجعه است؛ والتر بنیامین ...هنرمند ناگزیر به فریادی نقادانه شده است؛برای به چالش کشیدن یا هشدار و یا فقط بیان دردی مشترک ناشی از فاجعه ایی که آشکار و نهان در روزمرگی ما در جریان است.از این رو هنر مدرن به انتقاد دچار شده است،در چنین شرایطی جوهر اصلی یک اثر هنریدرداست و نکته قابل توجه اینکه این درد نتیجه یک شرایط و تجربه ی اجتماعی است. حال با توجه به اینکه در حوزه ی موسیقی دستگاهی ایران همواره *۱ جوهر آفرینش و ساخت آثار، مفاهیمی محدود و مشخص بود این موسیقی نتوانست همپای خواست جامعه و همراه با دیگر هنرها از این درد سخن بگوید و آنرا نقد کند.اما اگر هنرمند را در دوره مدرن فردی روشنفکر و صاحب اندیشه بدانیم همانطور که گفته شد او ناگزیراست به فریادی بلند و درد آلود بر آمده از پوچی روزمرگی ایی که دچار آن شده ایم.پس اینجا دو مسئله مطرح است؛یک اینکه موسیقی ما برای زنده بودن در چنین جامعه ای باید از این درد سخن بگوید و دوم اینکه هنرمند چون دچار چنین دردی است ناگزیر به نقد آن در حوزه ی هنر خود می شود ۲. ری را.. دارد هوای آنکه بخواند نکته ی پر اهمیت در این یخش یکی توجه به این امر است که مخاطب موسیقی(فاخر)دراین دوره یا کسی است که دچار زجر تحمل وضعیت فعلی است و یا کسی است که باید به شناخت بررسی شده ایی از این وضعیت برسد. و نکته دوم چگونگی نقد این وضعیت پوچ بوسیله هنر است یا به زبانی روشن تر پیدا کردن نوعی از موسیقی است که بتواند هم وضعیت کنونی را صراحتاً نمایان کند و به تصویر بکشد *۲ و هم وظیفه ی هنری خود را که شاید همان رهایی انسان از دردیست که جوهر اصلی تصنیف همین موسیقی است به انجام برساند ۳. ترنمی در هوای بی چگونگی دوره ها جدابتر از مردمانند اندره دو بالزاک مهمترین دلیلی که باعث فاصله ی جامعه ایرانی از موسیقی دستگاهی شده، این است که ما همواره تلاش بیهوده و غلطی در جهت نزدیک کردن مردم با آنچه ما موسیقی فاخر و زیبا می دانیم نموده ایم و مردم را به کج سلیقگی متهم کرده ایم. نتیجه چنین شد که این موسیقی را در نظر مردم تبدیل به موزه ای کردیم که در آن هنری ارائه می شود،زیبا ، با ارزشی برگرفته از مفاهیم بلندی که دیگر در زندگی روزانه ی آنها و در وضعیتی که دچار همین روزمرگی شده اند مانند کوزه ی سفالی زیبایست که حتی وقتی می دانیم زیباست، دیگر برایمان کاربردی ندارد. در تمام این سالها هیچگاه هنر خود را هم درد مردمی ندانستیم که گرفتار پوچی روزمرگی شده اند و هیچگاه به این فکر نکردیم که هنرمند در دوره ی جدید،باید بتواند جامعه اش را نقد کند.جامعه ی دردمند امروز نمی خواهد شاهد غوقای ما در عشق بازی باشد او نیاز بهترنمیدارد در این فضای بی چگونگی.می خواهد کهرهاباشد،بخوانددر این شب سیاه. اجرای گروه دوستی را به طور مشخص میتوان یک اتفاق برجسته در موسیقی دستگاهی دانست.زیرا تلاشی است برای رسیدن به یک فرهنگ موسیقیایی که مناسبتی نزدیک دارد با وضعیت کنونی جامعه.در چنین وضعیتیاتفاقآن چیزی است که باعث تغییر در روند مشخص وپیش بینی شده ی امور شود،تغیری که بر اثر نیاز بهرهاییاز تکرارهای پوچ طلب شده است و هنرمندان در این اجرا نیاز به اینرهاییرا فریاد زده اند آواز روایی ای که خواننده در قطعهعاشق کشاجرا کرد یک نمونه ی بسیار با ارزش از ساخت فضایی متفاوت در آواز ایرانی هنگامی که شعر از مفهومی سخن می گوید که هیچگاه در آواز ایرانی مورد توجه نبوده است،درست است که این نوع آواز روایی،آواز به دکلمه نزدیک می کند اما هشیاری خواننده در استفاده از نوآنس ها و تغیر لحن در هر بیت،با توجه به مفهوم بیت(مثلا در بیانمستم و بشکستم در مصرع:چو کرد آن لطف او مستم،در گلزار بشکستم.و تغییر لحن در مصرع بعدی:همی دزدیم آن گلها از آن گلزلر پنهانک)باعث ایجاد فضایی کاملا موسیقیایی در بیان روایتی از یک اتفاق شده بود. • در تمام قطعات جدید نکاتی مانند آنچه گفنه شد وجود داشت که تکنیک بالای اعضای گروه به همراه درک آن ها از موسیقی ایی که اجرا می کنند یک اثر هنری کامل را در اختیارمان قرار داد. گروه دوستی دعوتی از اهالی موسیقی و موسیقی شناسان است برای کشف نوعی از موسیقی که از آن صحبت شد.کاری که یک بار چاووش در زمانی دیگر انجام داده بود. سعید جعفرزاده ۱۳۹۰/۵/۱۱ ............................................................................................................. ۱. منظور تاریخ ضبط شده ی این موسیقی است ۲. این کار در حوضه ی موسیقی دستگاهی به دو دلیل پیچیده تر شده است.یکی محدودیت در الحان و فضاهاست که هنرمند را مجبور به خلق فضاهای مناسب شرایط موجود می کند و دوم تآکید متعصبانه بر اصول و الحانی است که در دوره ایی دیگر بنابر شرایطی متفاوت ساخته و بیش از حد تکرار شده اند که این خلق فضاهای جدید را مشکلتر می کند.
  تاریخ درج :  1390/6/16
  منبع :