• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  مینوی خنیاگر

  سروده ی زیر در بهمن ماه 1389 بهنگام زادروز استاد از جان عزیزترم پیشکش حضرتشان گردید و اینک با دیگر دوستداران استاد ناظری بزرگ در میان میگذارمش : «اوجِ» تو بلندای البرز و زاگرس ناظری مُشرف بر کران تا کرانِ مرزهای ایران که از شکوهِ آوازت در امان از انیران ست ، تیرِ کمانِ آرش در صدایِ توست . «فرودِ» تو دامنه هایِ پُر شقایقِ کوههایِ کردستان و پهن دشتِ ایران که چونین تو میخوانی خونین هم سوزِ سوگِ سرخِ سیاوش در صدایِ توست . که ای ؟ کز درد میخوانی و میدانی که آتش علاجِ دردِ بی دردیست . که ای ؟ ای مینوی خنیاگرِ عصیانِ انسانی تنورِ آتشِ زرتشت در آواز تو فروزان شعله ای ز آتشگِه عشقِ وطن در سینه ات روشن تو « ایرانـ »ی نهیبِ رستِم دستان به ترسِ این انیرانی تو کاوه وار فریادی و هم «داد»ی از گلویِ دادخواه که می غُری همی برشیخ و هم بر شاه . قفل زندان را شکستی چرخِ با چنگال و دندان را شکستی - هیبتِ هنگامه ی شوری - قبا پوشیده از آتش تو خورشیدی رها چونان که می دری هر آن بندی که بر بندند و نادان پاسبان و گزمه و گشتی خیالِ خام می دارند. «ایران» نما آیینه آوازی ز فردوسی ، سنایی ، شمس و مولانایِ رومی ز طاهر ، بوسعید ، عطار ، بلخی خیام و خاقانی ز سعدی ، حافظ و تا فرخی یزدی ز نیما و بهار و بامداد و م . امید شفیعی و مشیری سایه و سهراب و کسرایی به خنیایِ تو در جلوه به زیبایی به شیدایی . با صدایت الفتی دیرینه با تو دارم نسبتی پیچیده در ریشه تا به ژرفِ خاکِ کرمانشاه و کردستانِ هم زادم . بمان بمان تا دیر بخوان پُر شوکت و شیرین و شورانگیز و عالمگیر بدان تا جاودان جاوید که چون من باز خواهند گفت و خواهند دید : « تویی تنها که میخوانی چنین بیدار و دریاوار تویی تنها که میخوانی »
  تاریخ درج :  1391/1/30
  منبع :