• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  اهدای نشان عالی صلح برای هنر به شهرام ناظری


  اھدای نشان عالی صلح برای ھنر به پنج منتخب شامل شھرام ناظری، محمدجواد ظریف، مجید ملانوروزی،
  محمدعلی زم و حمید عجمی اھدا شد

  در حالی عصر جمعه 28 شھریور در تالار استاد شھناز خانه « ھنر برای صلح » ،دومین جشنواره ھنرمندان ایران آغاز به کار کرد که چھره ھایی چون . شھرام ناظری، ھوشنگ کامکار، جعفر پناھی، محمدرضا اصلانی،فرمان فتحعلیان و حافظ ناظری میھمان این جشنواره بودند.

  ھمچنین مجید ملانوروزی مدیر مرکز ھنرھای تجسمی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محمد علی زم معاون فرھنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای ھماھنگی مناطق آزاد ایران و مجید سرسنگی مدیرعامل خانه ھنرمندان ایران نیز از مدیران حاضر در این مراسم بودند.

  بعد از سخنرانی مجید ملانوروزی و حجت الاسلام زم و مدیر عامل خانه هنرمندان (مجید سرسنگی)، اھدای نشان عالی ھنر برای صلح بخش بعدی این مراسم بود که با دعوت از مھرجردی مشاور معاون ھنری وزارت ارشاد، ھوشنگ کامکار، بھنام کامرانی، محمدرضا اصلانی و جعفر پناھی به روی سن این نشان عالی به منتخبان اھدا شد.
  این نشان سمبلی از جشنواره « ھنر برای صلح » است که به ھنرمندان و اشخاصی که بیشترین فعالیت صلح آمیز را انجام داده اند اھدا شد


  شھرام ناظری نخستین ھنرمندی بود که نشان ھنر برای صلح را دریافت کرد.

  خودم را شایسته دریافت این جایزه نمی دانم...

  شھرام ناظری پس از دریافت نشان عالی ھنر برای صلح در سخنان کوتاھی با بیان این که از این اتفاق غافلگیر شده است، گفت: در خودم این شایستگی را برای دریافت نشان عالی صلح نمی بینم چرا که کار زیادی انجام ندادم و ھمه ھنرمندان کشور نیز در این سالھا خیلی زحمت کشیدند و سالھای بحرانی و سختی را گذراندند و با این حال گروه ھای مختلف ھنری ھر کدام به سھم خود تلاش کردند بتوانند پیام انسانی، ھنر و زیبایی و صلح و اتحاد میان انسانھا را به جامعه و جھانیان عرضه کنند.

  ناظری با اشاره به استقبالش از حضور در یک برنامه غیر دولتی تصریح کرد: گفته بودند که برنامه دولتی نیست و کاملا آزاد برگزار می شود و به ھمین دلیل علاقه مند شدم که حضور یابم و خوشحالم که این جا با ھنرمندان بزرگ کشورمان دیدار کردم و آقای زم را نیز برای اولین بار دیدم که البته شرح خدمات خوب ایشان را در زمینه فرھنگی شنیده بودم و می دانم یکی از خوشنامان چند دھه گذشته ھستند. این خواننده در خاتمه از ھمه برگزارکنندگان این جشنواره تقدیر کرد.

  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز برای اھدای این نشان دعوت شده بود که در غیاب او نشان صلح برای ھنر برای او ارسال شد.محمدجواد ظریف به پاسداشت تلاش در گسترش صلح و تعامل سازنده با سایر کشورھا شایسته دریافت نشان عالی ھنر برای صلح شد.
  مجید ملانوروزی مدیر کل دفتر ھنرھای تجسمی وزارت ارشاد منتخب دیگر این جشنواره برای دریافت نشان عالی صلح برای ھنر بود که نشان خود را دریافت کرد.
  محمدعلی زم نیز به پاسداشت تلاش در عرصه مدیریت فرھنگی نشان عالی ھنر برای صلح را از آن خود کرد. حمید عجمی ھنرمند خوشنویس آخرین ھنرمندی بود که کاندیدای دریافت نشان عالی ھنر برای صلح بود که در بخش ھای گرافیک، مجسمه، « ھنر برای صلح » پایان بخش این مراسم افتتاح نمایشگاه آثار دومین جشنواره نقاشی، عکس و چیدمان برگزار شده است.

  در این نمایشگاه آثار ھنرمندانی از جمله آزاده اخلاقى، آذردخت الھى، اونیش امین اللھى، ھما بذرافشان، مجید برزگر، پریسا تشکرى، ایلیا تھمتنى، میرمولا ثریا، خسرو خسروى، بھرام دبیرى، رامتین روزى طلب، مھدى سعیدى، ھمایون سلیمى، ستاره سنجرى، آئین شاھرودى، طاھر شیخ الحکمایى، الھام صالحى، بھنام صدیقى، بیژن صیفورى، مھدى عبدالکریمى، حمید عجمى، مھسا علیخانى، صبا علیزاده، مریم فخیمى، ھانا کامکار، شاھرخ گلچین معانى، علیرضا مصطفى زاده، فریال سادات موسوى، مھدى مھدیان، حافظ میرآفتابى، ھومن نصیرى، محمدرضا نوربخش، گیزیلا وارگاسینایى، علیرضا وکیلى، محسن یزدى پور، محمد یارمحمدى و... به نمایش درآمده است.
  این نمایشگاه تا 4 مھرماه برپاست.
  تاریخ درج :  1393/6/30
  منبع :  مهر