• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  شادباش زادروز استاد شهرام ناظری

  خنیاگر بزرگ دامنه‌های زاگرس و نواگر آواز عشق آسمانی تلالوى جاویدی در سایه شمس می گستراند.
   
  مهر گستر و شادی فروز رسم عشق و وفا و خوی نیک و صفا به دلها پرتو فشانی می‌کند و بارقه‌های نیک نامی و خوی خوش مرامی را به مشتاقان دیار دوست ارزانی میدارد.
   
  طنین صدایت ؛ بانگ فرح بخش باربد و اصالت صدایت؛ وطن پرستی‌ حکیم توس و حیرانیت؛ شیدائی مولاناى روم و دل سپاریت؛ رندی خواجه شیراز را پاسبانی می‌کند.
   
  ای‌ شوریده ملک موسیقی و ای‌ مهر آیین آواز باستانی پارسایان، تو ای‌ همزاد با پیشینیان و همراه با پسینیان، در جشن سپندار مذگان بخوان یادگار‌های نکیسا را و بمان تا نقش رستم آزادگی کوروش بزرگ را بر دلها زنده نگاه دارد ، تا عشق کهن سرزمین پارس در چله نشینی دوم زمستان، سر آغاز بهار خوشرنگ مطرب و می  شود.

  سلامت را پاسخ خواهیم گفت و بدان که مستان سلامت می کنند و دلها را نيز فدایت می کنند.  "روز بیست و نهم بهمن ماه را با یادآوری جشن باستانی سپندارمذگان  وسالروز میلاد استاد شهرام ناظری را گرامی داشته و این فرخنده روز را از سوی مدیریت وب سایت رسمی استاد به همه دوستداران ایشان شادباش می گوییم."


  شعری به همین مناسبت  با عنوان ساقی نامه ناظری از شاعر عزیز "آبتین پوریا" تقدیم به دوستداران استاد ناظری:

  بیا ساقی آن می که جان آور است
   به این جسم بیجان توان آور است
   
  بریزان به جام و به گردش در آر
  که آزرده ایم از غم روزگار
   
  بیا ساقی و باده ناب ده
  به بی تابی جان ما، تاب ده

  بیاور می جانفزای طرب
  بریزان به ما آتش و سوز و تب
   
  مغنی نوای طرب ساز کن
   به مضراب و با سازت اعجاز کن
   
  بزن پرده شور شهناز را
  به رقص آور آن خوشنوا ساز را

  مغنی بزن ساز را با کسی
  که غوغا نموده به عالم بسی

  که شوری در افکنده در سازها
  و آتش زده ریشه غصه را

  به ابیات پر جلوه ی معنوی
   و راز نی دفتر مولوی

  تو ای مطرب خوب مهتابرو
  همه محرمیم، آنچه دیدی بگو

  تو شور آفریدی به هر جسم و جان
   تو آتش فکندی در آن نیستان
   
  همان اندک اندک گل صد پری
   که با زخمه ذوالفنون آوری
   
  تو مقبول هر خاص و هر عامه ای
  خروش حماسی شهنامه ای

  نوایت که در سوز افتاده است
   به مجذوب علیشاه، جان داده است

  نیستان که آتش گرفت، از تو بود
   که میگفت دارد نی اش صد نمود

  تو با کیش مهر آمدی خوشنوا
  و با عشق و عرفان شدی همصدا

  مرا بی قرار نوایت نکن
  جهان، وامدار صدایت نکن

  تو شهرامی و شاه، رام تو شد
  بدینگونه شهرام، نام تو شد

   به آواز و بر گوشه ها واقفی
  ردیفش به آوای دل واصفی

   تو بر تک تک گوشه ها ناظری
   و استاد ازین رو شدی ناظری

  تو را نور یزدان دمادم به دل
  فروزان تر از نور شمع چگل

   تو را دست یزدان همیشه به سر
  و ایام عمرت همی بیشتر

   تولد، تو را بس مبارک نظر
  بمانی به صد ها بهار دگر  تاریخ درج :  1393/11/29
  منبع :  وبسایت استاد ناظری