• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  بهاریه با استاد شهرام ناظری

  سرزمين آريايي مان با فرهنگ كهنش يادگاري ارزشمندي همچون نوروز براي مان بجای گذاشته كه نماد بزرگترين دگرديسي طبيعت و نو شدنی بي مانند است. اين عيد باستاني با تمامي فرهنگ نهفته در درونش نيازمند نگاه دوباره ما به سرشت نخستين مان است تا توان همراهي با طبيعت را پيدا كنيم. در اين اميديم كه نوشدن، صلح و آرامشی را كه آرزويش را داريم از خود آغاز كنيم و به ديگران هديه دهيم.

  در سالي كه گذشت استاد عزيزمان كه الگوي مناسبي از نوشدن را هميشه همراه خود داشته بار ديگر انقلابي بپا نمود و رؤيای مان را به حقيقت پيوند زد. خرسنديم كه سالها چشم به راه اثري بي مانند همچون درفش كاويانی بوديم و در نهايت نيز مطرب مهتاب روي قصه ي ما حماسه اش را در زمستانی سرد در دسترس مان قرار داد. صداي سخن عشق سخني تازه افريد و با رقص ميانه ميدانش ايران را جوان كرد. نيمای اواز ايران كه در موسيقی عرفانی ريشه در خاک دارد، مخاطبان لولي وش اش را با نجوای رقصانه ی خود درس سحر مي دهد تا شوری دوباره بيانگيزد. گل صدبرگ آواز ايراني در حين كثرت وحدتي بي مانند را در موسيقي ايران با مهر براي عاشقان در پيمانه ها مي كند و بر ماست كه از او بياموزيم و قدرش را بدانيم. بايستي هوشيار بود كه از خاک وی هر لحظه گندمي تازه بر مي آيد و مي تواند خانه ي سودا زده ما را زنده به عشق كند.

   
  تاریخ درج :  1395/1/1
  منبع :  وبسایت استاد شهرام ناظری