• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  زادوز بزرگمرد موسیقی ایران؛ استاد شهرام ناظری شاد باد

  با مثنوی و چون مثنوی موسیقی‌ات با نوایِ نی آغاز گردید تا پرسوز‌ترین و دردمندانه‌ترین آواز هجرانی را بشنویم ؛

  بی‌خویش و بی‌پروا و رها همچون غزل‌های مولانا خواندی و مستانه‌ترین آوازها آفریدی ؛

  نغزترین و زیباترین کلام‌های فراموش شده در غُبارِ قرون با آواز تو زمزمەی پیر و بُرنا در هر کوی و گذر شدند ؛

  پیشگام و بهنگام شعر نو روزگار معاصر ایران را با آواز ایرانی آشتی دادی ؛

  از باستانی‌ترین و عرفانی‌ترین تا شادمانه‌ترین نغمات کُردی که با تار و پود وجودت سرشته شده بود در رنگین‌کمانِ آثار کردی‌ات خوانده شدند ؛

  از فردوسی خواندی تا شکوه و غرورِ ادبیاتِ فاخر حماسی ایران در آواز ایرانی بی‌نشان نماند ؛

  با هر اثر نقشی نو و جانی دگر به کالبد هنر موسیقی ناب ایرانی بخشیدی چنانکه :

  همنفس با نِی "نوایِ نی" سر دادی ؛

  از "موسی و شبان" خواندی و یادآورمان شدی که : ملت عشق از همه دین‌ها جداست / عاشقان را مذهب و ملت خداست ؛

  "چاووش" خوان خیزش مردمانت شدی ؛

  از داغ دل "لاله‌ی بهار" کفن خونین برآوردی ؛

  خوشترین "صدایِ سخن عشق" را در این گنبد دوّار به یادگار گذاشتی ؛

  با "مطرب مهتاب‌رو" محرم شدی ؛

  در حال و هوای عاشقی از "حیرانی" روی ساقی خواندی ؛

  از خجلت "گل صد برگ" پرده برداشتی ؛

  با تنوره‌های شعله‌ور آوازت "آتشی در نیستان" افکندی ؛

  با "ساقی‌نامه"ها حدیث مستی روایت کردی که از تهمت هستی وارَهی ؛

  دانستی دردت "یادگار دوست" هست که به درمانش نمی‌دهی ؛

  در دشتهای فراخ و "در گلستانه" پی نور و لبخندی گشتی ؛

  دمت گرم و سرت خوش باد که در هوای بس ناجوانمردانه‌ی "زمستان" ، مسیحای جوانمردی شدی و در گشودی و پاسخ سلام چاووشی‌خوان قوافل حسرت 
  روزگار ما را دادی ؛

  پیام‌آور "کیشِ مهر " شدی و شب و روز "بیقرار" خواندی ؛

  با همراهی یاران پر شور "شورانگیز" هنگامه‌ای بپا کردی ؛

  "نجوا" کنان حکایت "بشنو از نی" را بارها روایت کردی ؛

  با " سخن تازه " مرغ جبری را زبان جبر و مرغ پر اشکسته را از صبر گفتی ؛

  "چشم براه" ماندی حتی شباهنگام که در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی میگیرند ؛

  با نگاه زیبابین زیبایی غم را به وجود دریافتی و "غم زیبا" راخواندی ؛

  آنگاه که از تنگی هفت فلک به تنگ آمدی بر بال آواز آسمانی‌ات "سفر به دیگر سو" کردی ؛

  ستبر نشسته بر توسن حماسی آواز بانگ زدی : زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم / گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم / چونکه من از دست 
  شدم در ره من شیشه منه / ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم . ؛

  "آواز اساطیر" سرزمین مادری‌ات را فریاد زدی ؛

  "ناگفته" گفتی ؛

  مستانه‌ترین مِی را "رقصانه" در جاممان کردی ؛

  بار دیگر برای بیداری حماسه‌ی اساطیری ایران‌زمین "درفش کاویانی" را بر بلند پرشکوه آوازت برافراشتی ؛

  همه و همه ، هر آواز و آوا ، هر نغمه و نوا که از سینه و صدای تو برآمد و برآید همچون امواجی پر خروش ما را با خود می‌بَرد و کشتی وجودمان را در 
  شط شراب می‌اندازد ،

  اقیانوس ناآرام آواز
  ای جاری در جانم چو رود
  از من هزارانت درود
  زادروزت خجسته و پیروز
  باشد که ایران‌زمین هزارسالگی‌ات را با نغمه و سرود به جشن و سرور بنشیند


  "مدیریت وب سایت رسمی استاد شهرام ناظری"
  تاریخ درج :  1395/11/29
  منبع :  وب سایت رسمی استاد شهرام ناظری